rooftop prince พากย์ไทย  องค์ชายรัชทายาท ลีกั๊ก ที่สมัยโชชอน จำต้องสูญเสียพระมเหสี วายง ผู้เป็นสุดที่รักทันทีทันใด จากเหตุจมน้ำในสระด้านในวัง องค์รัชทายาทเสียใจมากมาย ก็เลยพากเพียรสืบเสาะหาฆาตกร โดยมีผู้ช่วยยอดความสามารถ 3 คนหมายถึงซอง […]