หนังเอสดี Serenity (2005) ปัจจุบันขอบจะวาล หนังอวกาศประเด็นนี้เอ่ยถึง ปริมาณมวลชนของโลกที่เพิ่มสูงมากขึ้นโดยตลอด ทำให้พื้นที่สำหรับอาศัยน้อยเกินไปอีกต่อไป ก็เลยกำเนิดแผนการตรวจอวกาศเพื่อหาดินดินแดนใหม่ โดยคนกรุ๊ปหนึ่งอยากได้ตั้งตัวเองให้เป็นหัวหน้า คนไหนกันแน่ต่อต้านจำเป็นที่จะต้องถูกกำจัด แทม ริเวอร์ (รับบทบาทโดย ซัมเมอร์ กลู) […]