ตัวอย่าง แสงกระสือ 2 ตัวอย่าง แสงกระสือ 2 ภาคนี้จะปรับเข้าสู่แนวทางหนังสัตว์ประหลาดเต็มรูปแบบ ทั้ง กระสือและคู่ปรับสุดอาฆาตอย่าง กระหัง จากในภาคแรกก็ยังมีบทบาทในภาคนี้เช่นกัน โทนหนังจะเน้นความเป็นวิทยาศาสตร์มากกว่าภาคแรกที่จะก้ำกึ่งระหว่างเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับผีสางของบ้านเรา กับสายพันธุ์มอนสเตอร์ โดยนำเสนอ กระสือ ในภาคนี้นั้นให้เกิดจาก […]